ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........13 พ.ย.61
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........13 ก.ย.61
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ..........25 เม.ย.61
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1...........20 เม.ย.61
- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...........12 เม.ย. 61 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ...........12 มี.ค. 61
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
-ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่องให้การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นโมฆะ และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะใหม่1 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อเป็นพนังานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

จัดซื้อ – จัดจ้าง

13 พ.ย.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
-----เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม Download
-----เครื่องกัด mini cnc จำนวน 1เครื่อง Download
26 ต.ค.61 ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับปวช.1 แบบเฉพาะเจาะจง .......
26 ต.ค.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ Download
26 ต.ค.61 คุณลักษณะเครื่องมือฯ Download
-ประกาศ ขอเชิญชวน ราวมกำหนดคุรุภัณฑ์....... 27 ก.ย. 61
----เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบ การกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ Download
----ขอเชิญเข้าร่วมเสนอรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Download

-ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับปวช.1....... 2 ส.ค.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ Download
----คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ Download
----ใบเสนอราคา และบัญชีรายละเอียด Download
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศน์นูปกรณ์ควบคุมคุณภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์ จำนวน ๔ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2560
- ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561

- ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์โสตทัศน์ 2561

กิจกรรม – ข่าวประชาสัมพันธ์


7 พ.ย.61 กติกา งานคอนกรีต ระดับภาค Download
7 พ.ย.61 Template article 61 file doc Download
7 พ.ย.61 Template article 61 file pdf Download
7 พ.ย.61 Form Mixed Design 61 file pdf Download
7 พ.ย.61 ตารางคำนวณ ระดับภาค ปี 61 Download

ข่าวประขาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนยา ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

» Read more

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพยะยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) #หลักสูตรงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี YAMAHA รุ่น Wave Runner วันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

» Read more

วันอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ …วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

» Read more

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ …นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

» Read more

วันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ …นายเชาว์โชค ทองเรือง และนายพงษ์ศักดิ์ วิชัยดิษฐ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้หลักสูตรงานบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ เรื่อง “มาตรฐานการปฏิบัติงานบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ ณ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ อีซูซุ (สนับสนุนโดย อีซูซุ) ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

» Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป

download เอกสารแนนบ คุณลักษณะ1 คุณลักษณะ2

» Read more