นที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ โดยคุณนภดล ศรีภัทรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องพฤติกรรมการทำงานให้เหมาะสมต่อ Thailand ๔.๐

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ …โดยมีคณะครู บุคลากร วิทยาลัยฯ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษารัฐและเอกชนทั่วประเทศ หัวข้อมหกรรมใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได้ทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการเข้าสอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 26,27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

ว่าที่ ร.ท.สมชาติ เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 10