นางสาวจุฑามาศ เมืองดี และ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ ธันวาคม ณ จังหวัดสตูล

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคุณครู อาภาพร ยกบุตร และนักเรียนนักศึกษา เข้าแนะแนวการเชิงรุก ประจำปีศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนคีรีวง ในวันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทองสาลี ร่วมให้กำลังใจ แก่คณะครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ปฎิบัติหน้าที่ในกิจกรรม “รถพร้อม คนพร้อม” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ในวันที่วันที่่ 4 ธันวาคม 2561

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

1 2 3 5