ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปล่อยขบวน Fix it center ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติพายุโซนร้อนปาบึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

นายณัฐวุฒิ เพชรรัตน์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้เข้าร่วมรับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จากรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และปล่อยขบวนคาราวารให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภายใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

นายสุธน ราชเดิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ในนามตัวแทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี กับนายสมเจตน์ พรหมบุญตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ในวันที่ 9 มกราคม 2562

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี และ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ ธันวาคม ณ จังหวัดสตูล

1 2 3 4 5 11