นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคุณครู อาภาพร ยกบุตร และนักเรียนนักศึกษา เข้าแนะแนวการเชิงรุก ประจำปีศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนคีรีวง ในวันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทองสาลี ร่วมให้กำลังใจ แก่คณะครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ปฎิบัติหน้าที่ในกิจกรรม “รถพร้อม คนพร้อม” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ในวันที่วันที่่ 4 ธันวาคม 2561

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ ให้กำลังใจ และขอขอบคุณ คณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาค ภาคใต้ ๔ ผลงาน

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นัก็ศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคุณครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าแนะแนวการเชิงรุก ประจำปีศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนคลองนามิตรภาพ ที่ ๒๐๑ ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายนรินทร ทันตะยะกิจ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และตัวแทนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อนายศิรโรตม์ เพชรมณี นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

1 4 5 6 7 8 13