วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

พัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา031

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา029

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา030

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา019

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา018

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา017

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา016

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา015

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา014

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา013

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา012

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา010

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา009

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา004

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา005

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา006

ประกาศจัดซื้อ เครื่องกัด Mini cnc จำนวน 1 เครื่อง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 2

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได้ทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการเข้าสอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 26,27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

ว่าที่ ร.ท.สมชาติ เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม 2562 นักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคุณครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาค ภาคใต้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล

1 6 7 8 9 10 17