ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)

รายละเอียดเพิ่มเติม =>  เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ