สุดยอดนวัฒกรรมอาชีวศึกษา

1.อุปกรณ์ปั๊มน้ำดื่มแบบใช้ถ่าน

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%83
2.อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในรถจักรยานยนต์

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88
3.สถานีเติมพลังงานไร้สายโดยระบบเข้าจอดอัจฉริยะ

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2
4.เรือกู้ภัยน้ำท่วมประจำบ้าน

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1
5.ระบบรดน้ำผักไฮโดรโปนิกส์-อัตโนมัติ

untitled
6.เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c
7.เครื่องย้ำสายไฮโดรลิก

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81
8.เครื่องย่อยเศษวัชพืชสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%b3
9.เครื่องคัดแยกไข่

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88
10.paper-mache

paper