ยืนยันการแจ้งชำระเงินรอแจ้งหลักฐานการโอนเงิน

ระบบได้รับการยืนยันการแจ้งชำระเงินเรียบร้อย

——————————————————————————