สมัครเรียนออนไลน์


สมัครเรียนออนไลน์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2566


ข้อมูลผู้สมัคร


ที่อยู่ของนักเรียน


ข้อมูลสถานศึกษาเดิม


ข้อมูลทั่วไป