🔊พิธีเปิดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕✏️
          นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราฎร์ธานี ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
             นำโดย ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน    สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *