🔊 ผู้บริหารนิเทศการเรียนการสอนของครูแผนกการโรงแรม ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ✏️

      ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ และงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ร่วมนิเทศการเรียนการสอนของคณะครูแผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์ ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์


*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิต – 19 ทางวิทยาลัยฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน – นักศึกษาและเป็นนโยบายของภาครัฐในการป้องกัน นักเรียนสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี้ !!! ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 077-313406 ***