🔊 ประชุมเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
             นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมเกี่ยวกับ           ข้อราชการต่างๆของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ณ ห้องประชุมพลายวาส อาคารอำนวยการ

🔊 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นฯ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
               ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศน์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร

🔊 โครงการเยาวชนจิตอาสา เมืองคนดี “เราทำดีด้วยหัวใจ”

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                                ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม    รองผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพงศ์เทพ พ้นภัย และนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๗ คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสา    เมืองคนดี “เราทำดีด้วยหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชวุทย์ จิตโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในโครงการ      ณ ห้องประกายเพชร ๑ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี

🔊 ประชุมเกี่ยวกับงานพัสดุ

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
        นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมเกี่ยวกับงานพัสดุ ณ ห้องประชุมพลายวาสวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ลอบ พัฒนแช่ม มารดาภรรยาของนายโกศล กล่อมชู

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                                       ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม    รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ลอบ พัฒนแช่ม มารดาภรรยาของนายโกศล กล่อมชู      ณ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 ประชุมโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                                    ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม   รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

🔊 ประชุมเกี่ยวกับงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมเกี่ยวกับงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ณ ห้องประชุมพลายวาสวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 เข้ารับการฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️

                      ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีพงศ์เทพ พ้นภัย นำนักศึกษาวิชาทหาร              ชั้นปีที่ ๒จำนวน ๒ นาย เข้ารับการฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องอบรมศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์         วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊พิธีมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบโควต้า)

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                   ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบโควต้า)พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู                   ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ ๑๖ -๑๘ ปี

                   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ ๑๖ -๑๘ ปี สมัครเข้าสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่มีความสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔              ทางเว็บไซต์ www.CRMA.AT.TH

1 2 3 4