🔊ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔✏️
            ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ  เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔✏️
                  ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากร       และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

๑ มกราคม ๒๕๖๕✏️
             ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

🔊ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔✏️

     ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ          เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔


1 2