เรื่อง การสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา สอบเข้าระดับ ปวช. , ปวส.

เรื่อง การสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศรับบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

คลิก !!!!  โหลดเอกสาร