เชิญชวนร่วมกันถวายพระพรฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์