เอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการวันรายงานตัวรอบโควตาพิเศษ และ รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

เอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการวันรายงานตัวรอบโควตาพิเศษ และ รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ และ รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ และ รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)  ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

    รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

    รอบโควตาพิเศษ

ขอเลื่อนการสอบ V-NET เป็นวันเสาร์ ที่ 28 และ วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ทางศูนย์สอบได้พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการทดสอบจากส่วนกลาง(สทศ.) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทดสอบได้ จึงขอเลื่อนการสอบเป็นวันเสาร์ ที่ 28 และ วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 (ช่วงเวลาในการสอบและผู้มีสิทธิ์สอบจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป)

1 2