📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป
🗓️ ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น.
📝 รายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1-lNIwTR_haU2te9LEmZos2TI2PIUausw
📍รายงานตัวพร้อมผู้ปกครองและชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา

   โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว