📣 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 📣 #เข้าศึกษาต่อรอบโควต้ารอบที่2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)