ยินดีต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ยินดีต้อนรับ  คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฎิบัติงานแก่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
วันศุกร์ที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒

1 2 3 4 5 28