วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ นายทวิพจน์ บุญเหลือ และ ว่าที่ร้อยตรี อนุการ แก่นสา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์”

1 2 3 4 5 54