นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ในวันที่วันที่่ 4 ธันวาคม 2561

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ ให้กำลังใจ และขอขอบคุณ คณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาค ภาคใต้ ๔ ผลงาน

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นัก็ศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคุณครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าแนะแนวการเชิงรุก ประจำปีศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนคลองนามิตรภาพ ที่ ๒๐๑ ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายนรินทร ทันตะยะกิจ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และตัวแทนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อนายศิรโรตม์ เพชรมณี นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดบ้านใน ม.๕ ตท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

1 2