🔊การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์✏️
                       การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  ภาคเรียนที่ ๒      ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มกราคม ๖๕ ในรูปแบบผสม แบบ Onsite และ Online ตามที่ได้แบ่งกลุ่มของแต่ละแผนกวิชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *