วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมงานวิชาการ “Open House 2023” เปิดเรือน เยือน ท.พ. ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุม โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

📣📣 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ “ร่วม รณรงค์งดสูบบุหรี่ไฟฟ้า” ตามนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเน้นย้ำรวมถึงการรณรงค์ ในเรื่องโทษและภัยของบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ทุกชนิดอันตราย บุหรี่เลิกได้ ไม่ต้องรอวันงดสูบบุหรี่โลก ✌️🚭🚭

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

☝️ขอแสดงความยินดี ❤️นายพงศ์ภิสิษฐ์ มุธุศรี ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้รับรางวัล To Be Number One performance ☝️การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One idolระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รางวัลถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๕

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวมนิตา ช่วยพยัคฆ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางกมลรัตน์ ส่งรุ่ง หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินงานวันสตรีสากล (รวมพลังสตรี ศรีกาญจนดิษฐ์) ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 2 3 58