วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
💙เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเป็นวันแม่แห่งชาติ  ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่มและร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ 

ประกาศเชิญชวน ฝ่ายงานพัสดุ

    === >> เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะ

   === >> เรื่องประกาศเชิญชวน ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะ ครั้งที่ 2

  === >>  ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

  === >>  เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์

1 2 3 28