ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามรายละเอียด


เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 👩🏻‍🏫👩🏻‍🏫

1 2 3 45