*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิต – 19 ทางวิทยาลัยฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน – นักศึกษาและเป็นนโยบายของภาครัฐในการป้องกัน นักเรียนสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี้ !!! ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 077-313406 ***


📢 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๒ อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา ๑ อัตรา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ อัตรา
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๙ -๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

📢 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ผู้ที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๙ -๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

📢 ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ📢📢 (ครั้งที่ 3)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน ๑ อัตรา ผู้ที่มีความสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ ⬇️⬇️

🔊 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ แจ้งเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1-2564

#ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
#แจ้งเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564
#จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลงให้รอดูประกาศจากวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

🔊 ประกาศ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช.๑ และ ปวส.๒

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับชั้น ปวช ๑. และปวส ๑. ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1 2 3 35