📢 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ผู้ที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๙ -๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

📢 ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ📢📢 (ครั้งที่ 3)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน ๑ อัตรา ผู้ที่มีความสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ ⬇️⬇️

🔊 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ แจ้งเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1-2564

#ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
#แจ้งเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564
#จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลงให้รอดูประกาศจากวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

🔊 ประกาศ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช.๑ และ ปวส.๒

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับชั้น ปวช ๑. และปวส ๑. ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ๑ อัตรา

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน ๑ อัตรา ผู้ที่มีความสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ ⬇️⬇️

🔊 ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่มีความสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ⬇️⬇️

🔊ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V- NET)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๔ #สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ ในการสอบได้ที่นี่⬇️⬇️

 

1 2 3 4 36