🔊 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ๑ อัตรา

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน ๑ อัตรา ผู้ที่มีความสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ ⬇️⬇️

🔊 ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่มีความสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ⬇️⬇️

🔊ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V- NET)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๔ #สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ ในการสอบได้ที่นี่⬇️⬇️

 

🔊 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
            ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวศิริภรณ์ เพ็ชรใส เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ แก่นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาการโรงแรม ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์

🔊 กิจกรรมนำเสนอผลงาน/มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
                  ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายเดชา ใจรังสี หัวหน้างานโครงการพิเศษ       และพัฒนาชุมชนและนายวันชัย เรืองทอง หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน/มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษา         ณ แผนกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทโตโยต้าตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 ประชุมเตรียมการประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
             ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมเตรียมการประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอนนก อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี


🔊 การดำเนินธุรกิจของผู้เรียน ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินธุรกิจของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
          ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายอดิลัน คล่องแคล่ว หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ        ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินธุรกิจของผู้เรียน ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินธุรกิจของผู้เรียน              ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1 2 3 4 35