🔊 ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่มีความสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ⬇️⬇️

🔊ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V- NET)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๔ #สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ ในการสอบได้ที่นี่⬇️⬇️