🔊เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2565

                                                                        #วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
                                                            เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2565 👨🏻‍🎓👨🏻‍⚖️👨🏻‍🔧👩🏻‍🔬
                                                 #เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น)ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

🔊เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

                                                            📣 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
                                                    “เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2565”
                                           👉รอบปกติ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 2 พฤษภาคม 2565
                                                      สมัครด้วยตัวเอง หรือสมัคร Online ได้ที่👇
                                   https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register