วันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ….นางสาวจุฑามาศ เมืองดี และ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ …ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ยินดีต้อนรับ นายประเสริฐ ทองสาลี เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ …นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ ร่วมเดินทางส่ง นายนิคม เกตุเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 …วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ คณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายภูวนาถ ทองพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่สำเนาว์ สุวรรณภักดี คุณแม่ของครูจันทร์ทรา จันทร์ภักดี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้การดำเนินงานในโครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ ครูเดชา ใจรังษี ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ

1 2 3 4 6