ยินดีต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ยินดีต้อนรับ  คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฎิบัติงานแก่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
วันศุกร์ที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒

นที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบชุดโซล่าเซลล์พระราชทานเพื่อการสื่อสารในยามประสบภัยพิบัติ โครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย “โซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรองเพื่อการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ” ภายใต้โครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ให้กับนายอำเภอ 19 อำเภอ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย ภายใต้โครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ นำร่อง 3 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีส่งมอบ ในครั้งนี้

วันพุธที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขา กาญจนดิษฐ์ ในการเข้าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เสริมสร้างวินัยทางการเงินและบริการที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1 2 3 4 27