🔊 ร่วมวางพวงหรีด นายพงศธร ชูเขียว นักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้นปวช.1

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️

               ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ            พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   ร่วมวางพวงหรีด   นายพงศธร  ชูเขียว   นักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง   ระดับชั้นปวช.1            ณ ม.4 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี